Wednesday, 27/10/2021 - 14:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Đô

Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2021

Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2021

UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔ

Số: 80/KH-THCS PĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Phú Đô, ngày 05 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2021

 


I.  Các căn cứ:

- Căn cứ chỉ đạo của Phòng GD ĐT tại Hội nghị Hiệu trưởng trực tuyến ngày 02/8/2021;

- Căn cứ kế hoạch của Đẳng ủy xã Phú Đô tháng 8/2021.

- Thực hiện nghị quyết chi bộ và HĐSP ngày 05/8/2021

II. Kế hoạch các lĩnh vực cụ thể

 1. Công tác Đảng, Tổ chức, Nhân sự


- Tổ chức họp Chi ủy, Chi bộ, họp hội đồng tháng 8/2021.

- Tổ chức đánh giá CB, CC, VC tháng 8 theo tổ CM.

- Tổ chức học học chính trị, BDCM nghiệp vụ.

- Tổ chức ôn tập KT lại cho HS yếu khối 6, 7 và xét lên lớp.

- Hợp đồng GV: môn Văn, Toán

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, huyện. xã và của Ngành.

- Triển khai đến toàn thể GV, NV các văn bản chỉ đạo của các cấp; CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc các Thông tư, Chỉ thị, KH, VB chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh, an toàn trường học, chuyên môn,... (cập nhật mail cá nhân, zalo nghiên cứu các VB thực hiện nghiêm túc).

- Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ đ/c Phạm Văn Hoàng tham gia Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp do Đảng ủy xã tổ chức ngày 18/8/2021

2. Công tác xây dựng Báo cáo và KH

- Hoàn thiện báo cáo Tuyển sinh lớp 6,

- Báo cáo công tác dịch COVID-19:

- Báo cáo thường xuyên, đột xuất với các cấp quản lý. (BGH, TT, Thư ký)

- Hoàn thành kế hoạch Giáo dục, KH Tổ CM, KHDH các môn,...

- Xây dựng các loại KH, Quy chế năm học 2021-2022.

- Niêm yết công khai DS học sinh lớp 6 năm học 2021-2022.

- XD Hoàn thành các bảng biểu công khai, đưa lên Web, dán bảng tin (BGH, TT, TK, VT).

3. Công tác chuyên môn: đ/c Dương - PHT phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trực và thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường hợp lý, hiệu quả các nội dung sau:

3.1. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế việc xét duyệt KQ năm học.
- Ôn luyện học sinh có học lực yếu, KT lại cho HS 6, 7, 8 năm học 2020-2021.

- Hoàn thành các loại HSSS:  ngày 10/8/2021 -BGH kiểm tra ký đóng dấu)

3.2- Biên chế lớp HS khối 6 năm học 2021-2022: 02 lớp; Ổn định biên chế các lớp học: 8 lớp.  

3.3. Phân công GVCN, phân công chuyên môn đến từng GV, NV và phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm đến các thành viên trong nhà trường.

3.4. Xây dựng thời khóa biểu năm học 2021 - 2021 (Dự kiến thực hiện từ 01/9/2021)

3.5- Tham gia bồi dưỡng, tập huấn do Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức.

3.6Kiểm tra; Tiếp tục sửa chữa bổ sung thiếu sót để hoàn thành hồ sơ học sinh, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện giáo viên, ...
3.7- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ GV chuẩn bị năm học mới 2021-2022.

3.8- CB, GV, NV xây dựng KH nhà trường, KH tổ CM, KH cá nhân theo hướng dẫn của PGD

* Xây dựng KH tổ nhóm, KHDH, KH cá nhân:

- Các nhóm chuyên môn bàn bạc rà soát lại KHDH cẩn thận, chi tiết để điều chỉnh phù hợp cho từng tiết học, từng môn học

  - Khối lớp 6 theo HD của PGD

* Xây dựng Kế hoạch Dạy thêm học thêm năm học 2021-2022:

3.9. GVCN thường xuyên nhắc nhở HS chủ động ôn tập, làm lại các bài, các môn đã học và chăm sóc giữ gìn sức khỏe để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
3.10. CB, GV, NV hoàn thành Xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên nộp cho TT,

3.11. BGH, TT họp bàn rà soát phân công chuyên môn năm học 2021-2022. Xây dựng PPCT, kế hoạch dạy học của cá nhân, nhóm - tổ chuyên môn, các loại kế hoạch của nhà trường; các quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện dân chủ...

3.12- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng trang Web của nhà trường.

3.13- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới:

- Học sinh tựu trường - tập trung học sinh theo đơn vị lớp. GVCN hoàn thành những công việc sau:

+ GVCN nhận DSHS lớp CN ở đ/c Dương - PHT, nhận lớp; Cho HS dọn vệ sinh lớp học: quét lớp, quét mạng nhện, lau cửa sổ cửa kính, cửa ra vào...

+ GVCN xếp chỗ ngồi, phân công nhiệm vụ cho HS,...

+ Cho HS học Nội quy nhà trường; chép TKB năm học 2021-2022.

Tiến hành may đo đồng phục cho HS K6, và may đo bổ sung đồng phục cho HS khối 7, 8, 9 nếu HS có nhu cầu.

3.14- Trực trường theo phân công của BGH, báo cáo khi có Phòng GDĐT kiểm tra công tác phòng dịch và chuẩn bị năm học mới của các trường.


4. Công tác khác

4.1. Cơ sở vật  chất

- Đ/c Chi - Kế toán -  tham mưu KH mua sắm, sửa chữa chuẩn bị năm học 2021-2022; hoàn thành dự trù, hồ sơ sửa chữa, hồ sơ mua sắm trang thiết bị, sửa chữa phòng Tin, phòng học lớp 6, dụng cụ trang thiết bị phòng dịch, cắt tỉa cây cảnh....

- Đ/c Dương - PHT rà soát, sắp xếp phòng học  cho HS Khối 6 đáp ứng tiêu chuẩn CTDGPT mới 2018.

- Đ/c Quyên duy trì quản lý sát sao CSVC nhà trường không để hỏng hóc, thất thoát.

- Tiếp tục sửa chữa, chống xuống cấp năm 2021. (PGD chỉ đạo phải xong trước ngày tựu trường)

- Sửa chữa hệ thống điện khu hiệu bộ; hệ thống nước và cửa nhà vệ sinh học sinh, GV

- CB, GV, NV sử dụng tiết kiệm điện nước, giữ gìn bảo vệ CSVC nhà trường.

- Đ/c Quyên -CTCĐ kiểm tra CSVC khuôn viên nhà trường; BC BGH để sửa chữa; nộp BB, BC của các lớp để sửa chữa hệ thống điện nước, thay bóng đèn, quạt cháy phòng học các lớp theo báo cáo.

- Chuẩn bị đầy đủ CSVC, trang thiết bị dạy học cho năm học 2021-2022.

4.2. Công đoàn

- Tuyên truyền thường xuyên công tác phòng dịch và quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh... của anh chị em để cùng BGH có hướng giải quyết phù hợp.
- Tham gia công tác rà soát CSVC, thanh lý bàn ghế hỏng. Công khai trước HĐSP.
- Hoàn thành, cập nhật các văn bản theo chỉ đạo của cấp trên.

4.3. Công tác đoàn đội   

 - Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn HS hoạt động hè vui vẻ, an toàn, bổ ích.

- TPT,  GVCN tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến từng HS, PHHS. Thường xuyên nhắc nhở HS thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid – 19 tại gia đình và địa phương. Quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch theo thông điệp 5K (Khẩu trang, Khoảng cách, Khử khuẩn, Không tụ tập, Khai báo y tế).

- Đ/c Hường TPT Đội: Chủ trì phối hợp với Chi đoàn triển khải tập luyện nghi lễ, các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho Lễ khai giảng theo hình thức phù hợp với diễn biến dịch bệnh  tại địa phương. Chủ trì tham mưu kịch bản chi tiết chương trình Lễ Khai giảng, xây dựng dự trù kinh phí luyện tập, trang phục, trang trí khánh tiết và các điểu kiện bảo đảm tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới.

- Đ/c Hường phối hợp với đ/c Trinh  tổ chức HĐ hè cho HS phù hợp và tham gia các HĐ của đoàn của xã tổ chức nhân kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8.. Cập nhật đưa tin các HĐ của Đoàn Đội, HĐ nhà trường.

4.4. Công tác y tế

- Đ/c Nga- Y tế đẩy mạnh  công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường trong giai đoạn cấp bách; thực hiện nghiêm các quy định, tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 theo khẩu hiệu 5K.
- Đôn đốc CB, GV, NV, HS tham gia tìm hiểu luật phòng chống COVID, khai báo y tế hàng ngày.

- Triển khai quyết liệt các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các trường học, thường xuyên vệ sinh trường học, lớp học.

- Tiếp tục lên KH, triển khai KH thực hiện VSMT, phòng chống dịch COVID; bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, sởi, đau mắt hột và đuối nước...

- Báo cáo kịp thời với các cấp về công tác y tế, phòng chống dịch và các trường hợp F0, F1, F2, F3 về PGD hàng ngày.

4.5. Môi trường, An ninh an toàn nhà trường

- Đ/c Quyên BLĐ: Tham mưu BGH và trực tiếp chỉ đạo Kế hoạch Lao động của nhà trường, đảm bảo VS sạch sẽ khuôn viên nhà trường: gầm cầu thang, hành lang, khu phòng học bộ môn, nhà VS và xung quanh trong, ngoài cổng trường,...; Nhổ cỏ, chăm sóc cây cảnh.


- Đ/c Luận - BV: Tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học; phòng chống đuối nước; phòng chống cháy nổ, mưa bão, vệ sinh trường học, phòng chống dịch bệnh. duy trì quản lý sát sao khách ra vào nhà trường; không để người ngoài vào trường trong giờ làm việc lẫn giờ không làm việc để đảm bảo an ninh, an toàn nhà trường. Ghi chép, đo thân nhiệt khách đến trường.

4.6. Thư viện, thiết bị

- Đ/c Nguyễn Thị  Hường

+ Rà soát, chuẩn bị đầy đủ SGK cho CB, GV và HS nhà trường.
+ Hoàn thiện các loại HSSS, tiếp tục tuyên truyền văn hóa đọc cho HS trong những tháng hè, tiếp tục đôn đốc các Tập thể XD tủ sách thân thiện theo KH (trang trí KH, đẹp; bổ sung đầu sách).

- Đ/c La Thị Phượng:

+ Có KH tu sửa, bổ sung trang thiết bị dạy học đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Thường xuyên sắp xếp, thu dọn ngăn nắp, sạnh sẽ thiết bị đồ dùng dạy học theo đúng chủng loại, để đồ dùng dễ lấy, dễ tìm.

+ Lên KH cho GV các môn - Kiểm kê toàn bộ trang thiết bị dạy học hiện có tại phòng thiết bị hoàn thành báo cáo BGH để mua bổ sung.

+ Bổ sung Nội quy phòng bộ môn và danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ở từng phòng học.

4.7. Văn thư, tài chính

- Đ/c Nga cập nhật công văn đi, đến; sắp xếp các loại hồ sơ nhà trường KH dễ tìm, dễ lấy; ghi đầy đủ các cột mục trong sổ sách.

- Đ/c Chi xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, SGK, thiết bị và văn phòng phẩm cho GV và theo nhu cầu thực tế của thư viện, thiết bị. Tham mưu thanh lý các tài sản bị hỏng khổng còn sủa chữa được, các tài sản đã hết kháu hao theo quy định. Tham mưu BGH đề xuất với UBND huyện, PGD  và UBND xã bổ sung KH nâng cấp CSVC, trang thiết bị dạy học; điều động bổ sung và bồi dưỡng GV để đảm bảo cho Chương trình GDPT 2018.

4.8. Công tác bồi dưỡng, phụ đạo HS

- Đôn đốc, HD học sinh ôn tập, làm đề trên các trang web có chất lượng.
- GV hướng dẫn HS tự ôn tập ở nhà: rèn kỹ năng làm bài, gửi đề để HS làm, chấm chữa cho HS. (qua Zoom, Zalo, mail)


4.9. Công tác hội cha mẹ học sinh

- Họp ban đại diện cha mẹ HS và cha mẹ HS khối 6, 7, 8. (trực tuyến theo lớp)

- Phối hợp với các gia đình HS tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

- Tăng cường công tác GD đạo đức, ý thức học tập đến từng cha mẹ HS.
4.10. Công tác PCGD

- Tiếp tục hoàn thành tổng hợp BC đúng tiến độ theo KH chung.

- KT rà soát bổ sung 1 số cột mục trong phiếu điều tra chưa điền đầy đủ.

4.11. Công nghệ thông tin

- Đ/c Thảo tổ chức tập huấn phần mềm EDU.one tới cán bộ, GV, nhân viên theo hình thức trực tuyến

- Đ/c Dương - PHT chỉ đạo GV, NV thực hiện việc UDCN thông tin trong nhà trường; đưa KH hoạt động, tin HĐ nhà trường, các văn bản chỉ đạo của các cấp.
- Đ/c Dương - PHT, Tuấn, Thảo hỗ trợ các đ/c trong hội đồng nhà trường trong công việc ứng dụng CNTT.

4.12. Lịch tập huấn công tác tháng 8/2021

Các văn bản, thông báo cập nhật trên bảng tin, gmail cá nhân, tin nhắn điện tử, zalo. CB, GV, NV nghiên cứu thực hiện và tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thời gian quy định.

4.13. Lịch trực: Thực hiện theo chỉ đạo của BGH

          III. Tổ chức thực hiện

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện tốt công việc được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp với đồng chí, đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo BGH để điều chỉnh, bổ sung./.

 Nơi nhận:
- PGD;
- CB, GV, NV;
- Lưu VT.

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Việt Phương

 

Tác giả: Admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 18
Tháng 10 : 353
Năm 2021 : 5.573